Småbarnsgruppen

Beskrivning och Syfte
Småbarnen har sin egna lilla grupp på 5 barn. Fokus ligger på att skapa en trygg miljö och anknytning där barnen har möjlighet att utveckla sin identitet och känna sig trygga i den, då ges det rum för barnet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, ett nyanserat talspråk och ordförråd. De ska få en upplevelse av gemenskap och inspireras till lek.

Småbarnens rum

Analys
Genom en regelbunden dags – och veckorytm är barnens vardag inbäddad i återkommande och tillitsskapande aktiviteter och händelser som ger barnen förutsättning för att ge sig in i ett socialt samliv, lek och lärande. Även den trygga miljön är förutsättning för detta: Lilla rummet, Lilla gården, anknytning till pedagogen. Barnens gemenskap utvecklas genom gemensamma upplevelser som pedagogen ger dem/ upplever med barnen och som genom efterhärmning blir till egen och gemensam lek. Leksakerna i rummet och föremål i naturen/ trädgården tillverkas till största del av pedagogen som med små berättelser och sagor bjuder in barnen till lek och
delaktighet.

Årstiderna är en pedagogisk inspirations källa. Varje årstid ger nya möjligheter till skapande och
lärande i den fria leken. Vintern gav oss frost, is och snö att skapa med och utforska. Barnen
rullar bollar av snö och bygger små och stora djur, häst, hare, anka, mus etc. Leken tar form och
snödjuren får liv i små sagor som sedan förvandlas till rollekar.