Föräldrasamverkan

Att vi kan ha en sån fantastisk verksamhet med små grupper, hemlagad och ekologisk mat med mera beror till stor del på all hjälp förskolan får från föräldrarna. Den betyder mycket oerhört mycket för verksamheten och även för barnen. Alla familjer har en städ- och bak vecka varje termin.

Relationen mellan förskolan och hemmet förstärks genom att föräldrarnas delaktighet. Förutom bak- och städveckorna hjälper föräldrarna till med enklare reparationsarbeten och trädgårdsarbete under de gemensamma arbetsdagarna som vi har vår och höst. Att vara i förskolan ger en unik möjlighet för föräldrar att få se och uppleva den miljö som deras barn vistas i varje dag. För barnen betyder det mycket att föräldrarna är så aktivt engagerade i deras förskola.

Vi har två föräldramöten per termin.