Vår verksamhet

Sånga Barnträddgård drivs som en Stiftelse. Förskolan kan ta emot 20-22 stycken barn i åldrarna 1-5 år.

Vi har stort fokus på miljö, giftfritt och ekologiskt med barnet i centrum!