Styrelsen

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för waldorfpedagogiken.

Stiftelsens styrelse utses av medarbetare och föräldrar.

Aktuell styrelse läsåret 20/21

Jan Johnsen: Ordförande och föräldrarepresentant

Nora Röberg: Sekreterare och kollegierepresentant

Andrea Olivares Kollegierepresentant

Tittin Thor: Extern waldorfrepresentant

Therese Kolam: Föräldrarepresentant