Naturvetenskap

De fyra elementen

Beskrivning och syfte av projektet:
Hur har vi jobbat med vårt fokusmål Naturvetenskap?
Fokusmål: Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö98/2016)
Planerade åtgärder: utomhuspedagogik, undersöka miljö och läroprocesser, de fyra elementen (vatten, eld, vind, jord) – ett arbetssätt
Dokumentation:

 • Eld:
 • lyktfest, göra lyktor med levande ljus i
 • elda: ved-eld—rök-aska, grädda äpplen över elden, baka bröd på muurikka
 • Vatten:
 • Vattentunna- samla regnvatten, vattentrappa
 • Vattenpärlor på grus, samla vattenpärla på fingret
 • Ispärlor smälter till vatten
 • Vatten i olika former, snö, snökristall, is
 • Jord blir till lera
 • Jord:
 • Odlat tomater, morötter, potatis, kryddor
 • Grävt upp, ner, igenom
 • Maskar i jorden och deras jordgångar
 • Sett blomlökar som väntar i jorden
 • Jord blir till lera
 • Vind:
 • Vindspelet låter i vinden
 • Trädkronor i vinden
 • Löv virvlar ner och omkring
 • Träd ramlat i storm, bra att bygga en koja med
 • Vindskyddet
 • Elden och vinden
 • eldsången
  Hur kan vi knyta an till målen i läroplanen ?
  Se lotusdiagram
  Analys: Barnen har fått ökad kunskap för de 4 elementen, hur de kan påverka varandra.
  Barnen har fått ökad kunskap om olika kretslopp i naturen och enkla kemiska processer.
  Rim och ramsor fördjuper upplevelse och förståelse.
  Arbete och möte med de 4 elementen genomsur många aktiviteter som utflykt, utelek, fester.