Close

acenabac

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על סדר העובד, מכיוון שעלויות השכירות הן על כתפי העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של ילדה. העובדים משאירים טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי לביתך – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ומספקים לקוחות מאובטחים מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות לפתח שותפות קו ארוכה, שתיהיה רווחית ולקוחותינו.