Close

mahpimema

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על בקשת העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן על כתפי העובד. העלות הממוצעת של רכוש יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי בנות. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מגברים באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי כוחות לייצר שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.