Close

Så här arbetar vi

På Sånga Barnträdgård jobbar vi för att varje barn skall utveckla sin särart och individualitet i ett socialt sammanhang. Vi ger mycket plats för kreativ och fri lek där barnen utvecklar sitt lärande och övar det sociala samspelet. Verksamheten bygger på en lyhördhet inför det enskilda barnets och gruppens behov och vi vill skapa en tillåtande och trygg plats där barnen kan blomstra.

Inre och yttre miljö

Med en fantastisk naturtomt där skog, sjö och äng finns alldeles intill är naturen en mycket viktig del i verksamheten. 

Barnen är ute stor del av dagen och trädgården ger fina möjligheter att springa och klättra. En dag i veckan går vi på utflykt in i skogen eller ut på ängen.

Matematik, teknik och naturvetenskap övas under uteleken där barnen ges stora möjligheter att öva balans, konstruktion och rörelse.

Naturen flyttar också in och används i lekande och lärande inomhus. På förskolan är allt lekmaterial av giftfritt naturmaterial.

Dagen och årets rytm

Årstiderna och årstidsväxlingarna är ett tema och ger färg och inspiration till verksamheten och skapar många fina möjligheter till upptäckter och lärande för barnen.

Årstidsfester som förbereds och firas tillsammans med barnen ger en rytm åt läsåret på förskolan. Även veckan och dagen har en återkommande rytm, vilket skapar ett inre lugn och en trygghet för barnet.

Sagor, sånger och ramsor är viktiga inslag under dagen och olika slag av hantverk och konstnärligt skapande ger varje dag sin särskilda prägel, stämning och färg.

Sexårsverksamheten

Sexåringarna (de blivande skolbarnen) är äldst på förskolan och får känna sig stora. De har regelbundna sexårsaktiviteter, där deras lust till lärande kan fördjupas.

Barnen får utvecklas i lugn och ro, i en trygg miljö, under den ”tröskelfas” som sexårsåldern innebär. Detta år ger grund för en god självkänsla att ta med sig vidare till skolan.

Familjen

På förskolan vill Sånga Barnträdgård skapa en trygg och varm plats inte bara för barnet utan för hela familjen. Föräldrarna är involverade i den praktiska skötseln av förskolan och bjuds på fester och föreläsningar.

Detta bidrar till att föräldrar lär känna varandra, varandras barn och pedagogerna på förskolan, vilket i sin tur också bidrar till tryggheten hos barnen. 

Måltiderna

Maten spelar en viktig roll på Sånga. Köket är hjärtat i skolbyggnaden och ett rum där barn ibland kan gå undan för en stunds lugn och ro. Vi pratar mycket om var maten kommer ifrån, följer dess vandring från jord till bord, och sedan vidare ut till komposten på gården.

Maten är vegetarisk och tillagad på biodynamiskt och kravodlade varor i så stor utsträckning som möjligt. Samma veckomatsedel återkommer tre veckor i rad för att barnen skall få möjlighet att vänja sig vid nya smaker och rätter. Vi strävar efter att göra måltiderna till en stund av njutning där plats ges för goda samtal för både barn och pedagoger. 

Waldorfpedagogiken

Sånga Barnträdgård är en Waldorfförskola som jobbar för att varje barn skall utveckla sin särart och individualitet i ett socialt sammanhang. Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan, i balans mellan tanke, känsla och vilja.

Sånga Barnträdgård startade som ett föräldrainitiativ 1990 och drivs i form av en stiftelse. Stiftelserådet (styrelsen) består av två föräldrarepresentanter, två representanter från kollegiet samt en utomstående waldorfpedagog.